Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 14/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2023
Ngày hiệu lực 21/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 14.2023.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực