Tờ trình Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1491/TTr-UBND
Ngày ban hành 15/06/2023
Ngày hiệu lực 15/06/2023
Trích yếu nội dung Tờ trình Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1491.ttr-ubnd.pdf
Lĩnh vực