Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1504/BC-UBND
Ngày ban hành 15/06/2023
Ngày hiệu lực 15/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1504.bc-ubnd.pdf
Lĩnh vực