Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác khoáng sản sét làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Mạ Xà, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và xã Hưng Đạo thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 735/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2023
Ngày hiệu lực 20/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác khoáng sản sét làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Mạ Xà, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và xã Hưng Đạo thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 735.pdf
Lĩnh vực