Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 1571/KH-UBND
Ngày ban hành 20/06/2023
Ngày hiệu lực 20/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1571.pdf
Lĩnh vực