Quyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực công tác dân tộc
Số ký hiệu văn bản 13/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/06/2023
Ngày hiệu lực 12/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực công tác dân tộc
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 13-2023.pdf
Lĩnh vực