Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đầu năm 2023 của các huyện miền Tây
Số ký hiệu văn bản 1015/TB-UBND
Ngày ban hành 27/04/2023
Ngày hiệu lực 27/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đầu năm 2023 của các huyện miền Tây
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt CVP Trịnh Sỹ Tài
Tài liệu đính kèm 1015.tb-ubnd.pdf
Lĩnh vực