Quyết định Về việc hủy bỏ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về việc giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Đàn và các văn bản liên quan
Số ký hiệu văn bản 519/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc hủy bỏ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về việc giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Đàn và các văn bản liên quan
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 519.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực