Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 535/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2023
Ngày hiệu lực 17/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 535.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực