Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 33/201/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 09/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/05/2023
Ngày hiệu lực 23/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 33/201/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 09-1-.pdf