Báo cáo Kết quả việc huy động, quản lý, sử dụng, các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1253/BC-UBND
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả việc huy động, quản lý, sử dụng, các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 1253.pdf
Lĩnh vực