Quyết định Về việc thiết lập và ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Lịch sử Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 586/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thiết lập và ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Lịch sử Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 586.pdf
Lĩnh vực