Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1560/BC-VP
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt CVP Trịnh Sỹ Tài
Tài liệu đính kèm 1560.bc-vp.pdf
Lĩnh vực