Quyết định Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 622/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 622.pdf
Lĩnh vực