Quyết định Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Số ký hiệu văn bản 12/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 12-2023.pdf
Lĩnh vực