Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Quảng (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 638/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Quảng (đợt 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 638.pdf
Lĩnh vực