Quyết định Phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hạ Lang (đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 643/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hạ Lang (đợt 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 643.pdf
Lĩnh vực