V/v thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
Số ký hiệu văn bản 1266/UBND-TD
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1266.pdf
Lĩnh vực