Quyết định Về việc giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại
Số ký hiệu văn bản 531/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2023
Ngày hiệu lực 16/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 531.pdf
Lĩnh vực