Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh mở rộng tháng 4 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1028/TB-UBND
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh mở rộng tháng 4 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Trịnh Sỹ Tài
Tài liệu đính kèm 1028.pdf
Lĩnh vực