Quyết định quy định tiêu chí, quy trình xét tuyển cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đi đào tạo theo chương trình học bổng Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2023
Số ký hiệu văn bản 421/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2023
Ngày hiệu lực 19/04/2023
Trích yếu nội dung Quyết định quy định tiêu chí, quy trình xét tuyển cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đi đào tạo theo chương trình học bổng Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 421.pdf
Lĩnh vực