Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1024/KH-UBND
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 1024.pdf
Lĩnh vực