V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác Phòng cháy chữa cháy
Số ký hiệu văn bản 974/UBND-NC
Ngày ban hành 24/04/2023
Ngày hiệu lực 24/04/2023
Trích yếu nội dung V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác Phòng cháy chữa cháy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 974.pdf
Lĩnh vực