Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 08/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/04/2023
Ngày hiệu lực 24/04/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giao thông, Vận tải
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 08.pdf
Lĩnh vực