Chỉ thị Về tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 06/CT-UBND
Ngày ban hành 26/04/2023
Ngày hiệu lực 26/04/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 06.pdf