Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Số ký hiệu văn bản 657/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành 13/04/2023
Ngày hiệu lực 13/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt Giám đốc Vũ Văn Dương
Tài liệu đính kèm 657_tb_hdtdvc-thong-bao-danh-muc-tai-lieu.pdf