Hướng dẫn Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 973/HD-UBND
Ngày ban hành 24/04/2023
Ngày hiệu lực 24/04/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 973.pdf
Lĩnh vực