Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 967/KH-UBND
Ngày ban hành 24/04/2023
Ngày hiệu lực 24/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 967.pdf