Kế hoạch Thu ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 720/KH-BCĐ
Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày hiệu lực 30/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thu ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 720.pdf
Lĩnh vực