V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế
Số ký hiệu văn bản 559/UBND-VX
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 559.pdf
Lĩnh vực