Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 430/KH-UBND
Ngày ban hành 03/03/2023
Ngày hiệu lực 03/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 430.kh-ubnd-1-.pdf
Lĩnh vực