Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2023
Ngày hiệu lực 31/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Hạ Lang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 2021.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực