Quyết định Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 292/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/03/2023
Ngày hiệu lực 27/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 292.qd-ubnd.pdf