Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 02 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 534/BC-VP
Ngày ban hành 03/03/2023
Ngày hiệu lực 03/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 02 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo Kinh tế, Xã hội
Người ký duyệt CVP Trịnh Sỹ Tài
Tài liệu đính kèm 534.pdf