Thông báo Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
Số ký hiệu văn bản 777/TB-UBND
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 777.pdf
Lĩnh vực