V/v lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 761/UBND-KT
Ngày ban hành 04/04/2023
Ngày hiệu lực 04/04/2023
Trích yếu nội dung V/v lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 761.pdf
Lĩnh vực