Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài
Số ký hiệu văn bản 06/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 06-2023.pdf
Lĩnh vực