V/v chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết
Số ký hiệu văn bản 683/UBND-VX
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung V/v chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 683.pdf
Lĩnh vực