Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 42/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 42.pdf
Lĩnh vực