Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 269/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Ngoại vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 269.pdf