Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tỏ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 470/KH-UBND
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tỏ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 470.pdf