Quyết định Công nhận kết quả Đơn vị học tập của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 217/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Công nhận kết quả Đơn vị học tập của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 217.pdf