Báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ trong jtama năm 2023
Số ký hiệu văn bản 353/BC-UBND
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 22/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ trong jtama năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 353.pdf