Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 114/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày hiệu lực 13/02/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 114qd-ubnd.pdf