Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
Số ký hiệu văn bản 276/KH-UBND
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày hiệu lực 13/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 276kh-ubnd-1-.pdf
Lĩnh vực