Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phàn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 86/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phàn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 86.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực