Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày hiệu lực 08/02/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 02nq.pdf