Kế hoạch Kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 95/KH-UBND
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 95.KH-UBND.pdf
Lĩnh vực