Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 87/KH-UBND
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2028
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 87.kh-ubnd.pdf