Chỉ thị Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH, Báo cáo Kinh tế, Xã hội
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 02.pdf